Çetin Erokay
 

Çetin Erokay

Çetin Erokay

DUYARLI FORMLAR

Çetin Erokay’ın Resimleri

Translation/Çeviri: Deniz Can


Çetin Erokay’ın resimlerini hassas yapılar olarak tanımlayabiliriz. Bu resimler inceden inceye planlanan ve özenle bir araya getirilen oluşumlar, dizilimler ile elementlerin, form ve renklerin ilişkileriyle göze hitap eden canlı geometrik yapıları göstermektedir. “Hassas yapılar” ve “canlı geometri ”den bahsedildiğinde bu bir çelişki gibi görünebilir. Normalde “yapı veya geometrik formların”, “hassas” olmadığı gerçeğine alışmışızdır. Genelde bunlar karmaşık veya basit elementlerin birbiriyle ilişki kurmadıkları duyarsız düzenlemelerdir. “Geometri” den bahsettiğimizde aklımıza gelen ilk izlenimler de “canlı-yaşam dolu” şeyler değildir.  Geometriyi daha çok iki – ve üç – boyutlu elementlerin uzaydaki soğuk, kesin ve “değişmez” bilimi olarak düşünürüz. Ancak Çetin Erokay’ın yapıtları,  en basit ve kalıplaşmış geometrik elemanların bile hassas ve “yaşayan” bir kompozisyon yaratacak şekilde bir araya getirilebileceğini örneklemektedir. Şekillerin ve renklerin, yön ve boyut yaratan düz ve kesin çizgilerin ilham veren oyununun yanı sıra, üst üste geçen yüzeylerin boşluklar oluşturduğunu da gözlemleyebilmekteyiz. “Yapı elemanları” arasındaki büyüleyici bağlantılar resmin karmaşıklığını oluştururken, dikey ve yataylar arasındaki temel ilişkiler, diagonal vurgularla yeniden yazılmaktadır.  Bu süreç içinde Diagonaller,  Çetin Erokay resimlerinde çok karakteristik olan dinamizmi vurgulayacaktır. Böylece bu çalışmalardaki hareketin kaynağını görebiliyoruz; Yatay ve dikey yönler durağan bir imgesel dünya yaratırken içe geçen diagonal bileşenler dinamizmi ortaya çıkarıyor.

Bu kesin fakat gizli pozisyonlar, resmin birden çok katmanını oluşturacak elementlerin ilişkisini yaratmaktadır. Resimlerin birçoğunda beş veya altı katmana kadar alışılagelmedik alanlar yaratan tabakaların heyecan verici ve neredeyse gerçeküstü uyumunu bulabilmekteyiz. Bu uyum saydamlığın (transparanlığın) kullanımıyla da vurgulanır. Son katmandaki transparanlık gizemli bir buğu gibidir.  İzleyiciye bir mesafe koyarken, bir yandan da yakınlaşmaktadır. Son tabakadaki buğu bir duvak gibi sanat eserini gizlemekte, ama aynı zamanda kişiyi yüzeyin ardını keşfetmeye çağırmaktadır. Bu etkileyici ikili efekt, imgesel elementlerin değişmez ve katı ilişkilerini sanat eserinin hassas yapılarına dönüştürmektedir…


ZOLTÁN SOMHEGYI

Art historian

Izmir University

Ocak 2014

Web Sitesi: http://www.zoltansomhegyi.com

Sıralama:
Çetin Erokay, 1
Çetin Erokay, 1
1, Çetin Erokay

2, Çetin Erokay
2, Çetin Erokay
2, Çetin Erokay

4, Çetin Erokay
4, Çetin Erokay
4, Çetin Erokay

5, Çetin Erokay
5, Çetin Erokay
5, Çetin Erokay

6, Çetin Erokay
6, Çetin Erokay
6, Çetin Erokay

7, Çetin Erokay
7, Çetin Erokay
7, Çetin Erokay

8, Çetin Erokay, 75x150x3 cm, T.ü Akrilik, 2013
8, Çetin Erokay, 75x150x3 cm, T.ü Akrilik, 2013
8, Çetin Erokay, 75x150x3 cm, T.ü Akrilik, 2013

Çetin Erokay, 10
Çetin Erokay, 10
10, Çetin Erokay,

Çetin Erokay, 12
Çetin Erokay, 12
12, Çetin Erokay,

13, Çetin Erokay,
13, Çetin Erokay,
13, Çetin Erokay,

16, Çetin Erokay
16, Çetin Erokay
16, Çetin Erokay

17, Çetin Erokay
17, Çetin Erokay
17, Çetin Erokay

21, Çetin Erokay
21, Çetin Erokay
21, Çetin Erokay

27, Çetin Erokay
27, Çetin Erokay
27, Çetin Erokay

30, Çetin Erokay
30, Çetin Erokay
30, Çetin Erokay